Data przekazania: 21.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą złoży do Rady Nadzorczej wniosek o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przeznaczenie całego zysku osiągniętego w 2019 roku na kapitał zapasowy Spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu