Data przekazania: 16.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 16 października 2019 r. pełnomocnik Emitenta złożył do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego (dalej: Naczelnik DUCS) odwołanie od decyzji Naczelnika DUCS z dnia 30 września 2019 r, doręczonej pełnomocnikowi Emitenta w dniu 2 października 2019 r. o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 2 października 2019 r.
W niniejszym odwołaniu zostało potwierdzone stanowisko Emitenta co do braku zgody ze stwierdzonymi w decyzji przez Naczelnika DUCS nieprawidłowościami i określonym zobowiązaniem podatkowym. Emitent w odwołaniu wskazał szereg naruszeń przepisów prawa podatkowego dokonanych w decyzji oraz wniósł o jej uchylenie w całości.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu