Data przekazania: 15.03.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2007 roku na wniosek Prezesa Zarząda, został powołany przez Radę Nadzorczą na członka zarządu Pan Maciej Grzywaczewski.

Pan Maciej Grzywaczewski posiada wykształcenie wyższe, jest historykiemi filozofii. Przez wiele lat był dyrektorem i właścicielem Agencji Filmowej PROFILM z siedzibą w Gdańsku, a także producentem i współtwórcą wielu programów telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych. Maciej Grzywaczewski jest też współzałożycielem Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Telewizyjnych i Filmowych. W latach 2004-2006 pełnił funkcję dyrektora I Programu TVP.

Pan Grzywaczewski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Office Service z siedzibą w Gdańsku, która zgodnie z jego oświadczeniem nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do ATM Grupa S.A. Poza tym nie jest wspólnikiem spółki osobowej, cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy innej osoby prawnej, która jest konkurencyjna wobec emitenta.
Pan Grzywaczewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu