Data przekazania: 31.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2014
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariuszami, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 31 stycznia 2014 roku posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu byli:
– Kurzewski Invetment S.a r.l , która na zgromadzeniu dysponowała 57 420 000 głosów, stanowiącymi 95,95% udziału w głosach na tym gromadzeniu i 53,51% udziału w głosach ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu