Data przekazania: 10.04.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM Grupa S.A. informuje o zmianie niektórych terminów publikacji raportów okresowych, przedstawionych w raporcie bieżącym nr 5/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.

Uaktualnione terminy publikacji raportów okresowych w 2009r. przedstawiają się następująco.

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz ze skróconymi raportami kwartalnymi:
– za I kwartał 2009 r. – 15 maja 2009 r.
– za III kwartał 2009 r. – 16 listopada 2009 r.

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2008 r. – 30 kwietnia 2009 r.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym – 31 sierpnia 2009 r.

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje ponadto, że działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2009r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu