Data przekazania: 29.05.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od podmiotu uprawnonego do badania, opinię i raport z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zastępujący opinię i raport z dnia 25 kwietnia, załączony do rocznego raportu okresowego opublikowanego w dniu 12 maja 2008 r.
Dokument został zastąpiony w wyniku stwierdzenia przez audytora omyłki w danych identyfikujących sprawozdanie finansowe.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu