Data przekazania: 01.08.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2007
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2007r. otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, że w związku z nabyciem w dniu 31 lipca 2007 r. akcji spółki łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy posiadana przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządane przez towarzystwo wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 196.146 szt. akcji spółki, co stanowiło 5,45% kapitału zakładowego spółki oraz 196.146 głosów, co stanowiło 4,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Na dzień sporządzenia zawiadomienia tj. na 31 lipca 2007 r. fundusze inwestcyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 313.146 szt. akcji. co stanowi 8,70% kapitału zakładowego spółki oraz 313.146 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 6,59% ogólnej liczby głosów.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu