Data przekazania: 26.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. spółka współkontrolowana BoomBit S.A. (dalej: Spółka) podała do wiadomości informację o przydziale akcji.

Zgodnie z treścią uchwały Zarząd Spółki dokonał przydziału 550.000 akcji serii B Spółki oraz 1.300.000 akcji serii C Spółki w następujący sposób:
– 701.500 akcji serii C zostało przydzielonych Inwestorom Indywidualnym;
– 550.000 akcji serii B oraz 598.500 akcji serii C zostało przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym.

Emitent zrezygnował z oferowania do sprzedaży posiadanych przez niego akcji Spółki, w związku z czym nadal będzie właścicielem 2.000.000 akcji imiennych oraz 2.000.000 akcji na okaziciela, których łączna wartość wg ostatecznej ceny emisyjnej wynosi 76.000.000 zł. Udział Emitenta w kapitale i głosach w docelowym akcjonariacie Spółki wyniesie odpowiednio 29,81% oraz 30,90%.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu