Data przekazania: 26.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2023
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2023 roku.

  • Załącznik do uchwały nr 18 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach
  • Załącznik do uchwały nr 20 – Polityka wynagrodzeń
  • Załącznik do uchwały nr 22 – Regulamin Rady Nadzorczej
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Emil Dłużewski – Członek Zarządu
    Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent