Data przekazania: 06.12.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2005
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2005 r. Pan Marek Grzegorzewicz , członek Rady Nadzorczej, w związku z przyjęciem propozycji pełnienia funcji Prezesa Zarządu spółki zależenej Tele Video Media Sp. z o.o. złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej ATM Grupa S.A.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu