Data przekazania: 06.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2018
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą złoży do Rady Nadzorczej wniosek o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 0,22 zł na jedną akcję. Ponadto Zarząd ATM Grupa S.A. zaproponuje 7 czerwca 2018 roku jako dzień dywidendy oraz 15 czerwca 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu