Data przekazania: 14.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. Pani Grażyna Gołębiowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu