Data przekazania: 16.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, że Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły w okresie ostatnich 9 miesięcy z Telewizją Polską S.A umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 24 807 tys. PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 7 grudnia 2011 r. zawarta przez spółkę ATM Grupa S.A. na realizację pierwszej serii odcinków serialu „Galeria”. Wartość tej umowy wynosi 12 013 tys. zł.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu