Data przekazania: 19.03.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

TREŚĆ

W związku z publikacją na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informacji o wszczęciu postępowania o cofnięciu Spółce koncesji nr 468/2011-T z dnia 25 lutego 2011 roku na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ATM ROZRYWKA TV”, w celu umożliwienia prawidłowej oceny aktualnego stanu prawnego Zarząd Spółki przekazuje niniejsze oświadczenie.

Zarząd Spółki informuje, że nie otrzymał jeszcze żadnego aktu o charakterze administracyjnym skierowanego bezpośrednio do niej w tej sprawie w sposób formalny.
Z chwilą jego otrzymania i poznania dokładnych zarzutów będziemy mogli szczegółowo się do nich odnieść.

Chcielibyśmy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podjęcie uchwały przez KRRiT nie oznacza utraty koncesji przez spółkę, a jest jedynie podstawą do wszczęcia postępowania przez Przewodniczącego Rady w tej sprawie.
W toku tego postępowania spółka przedstawiać będzie Przewodniczącemu KRRiT swoje stanowisko i wykazywać prawidłowość podejmowanych działań, w tym ich zgodność z ustawą i zapisami koncesyjnymi.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu