Data przekazania: 09.05.2019 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

KOREKTA RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 12/2019 z dnia 2019-05-09 o treści:


Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. dokonał
korekty jednostkowego raportu rocznego za 2018 r. poprzez dodanie do
raportu następujących dokumentów:
– Oświadczenie Rady
Nadzorczej o polityce wyboru firmy audytorskiej oraz oświadczenie o
komitecie audytu za 2018r.,
– Ocenę sytuacji spółki dokonanej przez
Radę Nadzorczą za 2018r.


Plik Opis R 2018 Oświadczenie RN dotyczące FA i KA za 2018.pdf Oświadczenie RN o wyborze audytora i o komitecie audytu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Andrzej Muszyński – Prezes Zarządu
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu
Przemysław Kmiotek – Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Anna Górecka-Hajduk – Główna księgowa