Data przekazania: 30.04.2015 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Andrzej Muszyński – Prezes Zarządu
Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu
Przemysław Kmiotek – Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH