Data przekazania: 15.01.2009 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

KOREKTA RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 3/2009 z dnia 2009-01-15 o treści: Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, iż dokonał korekty raportu okresowego
za III kwartał 2008 r. opublikowanego w dniu 14 listopada 2008 r.
Korekta dotyczy sprawozdnia finansowego, którego bilans jednostkowy oraz
skonsolidowany uzupełniono, zgodnie z wymogami MSR 34.20, o dane
porównywalne według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu