Data przekazania: 29.09.2008 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu
Dorota Michalak-Kurzewska – Wiceprezes Zarządu
Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Lidia Miśkiewicz – Główny Księgowy