Data przekazania: 08.05.2007 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu
Dorota Michalak-Kurzewska – Wiceprezes Zarządu
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Maciej Grzywaczewski – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Lidia Miśkiewicz – Główna księgowa