Data przekazania: 02.03.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2005-kor.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 RO – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Na podstawie otrzymanego oświadczenia od EFG Bank S.A., Zarząd ATM Grupa SA informuje, że w wyniku transakcji zawartych w dniu 24.02.2005 r. bank obecnie posiada 437 499 akcji serii B spółki ATM Grupa S.A. stanowiących 12,153% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 437 499 głosów, stanowiących 9,211% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu