Data przekazania: 30.04.2009 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu
Dorota Michalak-Kurzewska – Wiceprezes Zarządu
Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu
Grażyna Gołebiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Lidia Miśkiewicz – Główny Księgowy