Data przekazania: 30.04.2019 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Andrzej Muszyński – Prezes Zarządu
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu
Przemysław Kmiotek – Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Anna Górecka-Hajduk – Główna księgowa