Data przekazania: 27.04.2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Andrzej Muszyński – Prezes Zarządu
Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Adriana Salamon – Główny księgowy