Data przekazania: 03.06.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2005
Podstawa prawna: Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A.podaje do widomości listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2005 r. posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu.

1. Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski – 2 986 000 głosów

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu