Data przekazania: 01.03.2005 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu