Data przekazania: 30.09.2005 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu
Dorota Michalak-Kurzewska – Wiceprezes Zarządu
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Okil Khamidov – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Lidia Miśkiewicz – Główny Księgowy